Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta to czas poznanie potrzeb i oczekiwań naszych pacjentów. To czas na wzajemne poznanie się. Uważamy, że tylko pełne zaufanie i dobra komunikacja pomiędzy lekarzem a pacjentem są w stanie przynieść najlepsze wyniki w leczeniu stomatologicznym. Podczas pierwszej wizyty wykonujemy u pacjenta pełne badanie jamy ustnej. Trwa ono około 45 minut.

1. Badanie radiologiczne

Zdjęcie pantomograficzne, które pozwala na dokładną diagnostykę stanu zębów. Pomaga wykryć zmiany próchnicowe już na początkowym etapie oraz zdiagnozować wszelkie nieprawidłowości i stany zapalne w obrębie korzeni i kości.

2. Badanie zewnątrz - i wewnątrzustne

Dokładne badanie całej jamy ustnej, zębów, dziąseł, błony śluzowej, węzłów chłonnych oraz stawów skroniowo- żuchwowych. Podczas badania wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz lupy stomatologiczne i mikroskop zabiegowy.

3. Zdjęcia wewnątrzustne

Precyzyjne zdjęcia łuków zębowych, które wykorzystujemy w celu omówienia sytuacji klinicznej w jamie ustnej pacjenta. Dzięki dokładnym zdjęciom swojego uzębienia, pacjent może zobaczyć swoją jamę ustną z perspektywy lekarza i zrozumieć swoje problemy i możliwości ich wyleczenia.

4. Sesja fotograficzna

Zdjęcia twarzy oraz uśmiechu wykonywane w profesjonalnym studio fotograficznym. Pozwalają na dokładną analizę symetrii, harmonii i estetyki uśmiechu w celu perfekcyjnego zaplanowania stomatologicznego leczenia estetycznego.

5. Omówienie wyników badania i przedstawienie planu i kosztów leczenia

W oparciu o przeprowadzoną diagnostykę przedstawiamy pacjentowi proponowany plan leczenia. Określenie oczekiwań naszych pacjentów oraz dokładna diagnostyka są kluczem do właściwego przeprowadzenia leczenia stomatologicznego. Określenie planu i kosztów z „góry” zmniejsza ryzyko niepowodzeń i przykrych niespodzianek w przyszłości.

6. Ustalenie harmonogramu kolejnych wizyt

Na wizycie pierwszorazowej nie wykonujemy żadnych zabiegów.

Zdajemy sobie sprawę, że czas oczekiwania na pierwszą wizytę jest dość długi, dlatego podczas rezerwowania
wizyty pierwszorazowej proponujemy ustalić kilka dodatkowych terminów na późniejsze leczenie.

Zapraszamy do gabinetu
Rejestracja Telefoniczna:
535 605 605