Oferta

Protetyka stomatologiczna

Protetyka to dział stomatologii zajmujący się rekonstrukcją uszkodzonych lub utraconych zębów. W dobie rozwoju techniki i materiałów stomatologicznych obecnie stosowane rekonstrukcje są praktycznie nie do odróżnienia od naturalnego uzębienia.

 

W gabinecie STOMATOLOGIA A.M. Szewczyk przykładamy szczególną uwagę do indywidualnego podejścia do każdego pacjenta. Specjalizujemy się w kompleksowych rekonstrukcjach protetycznych. Przed rozpoczęciem leczenia protetycznego, podczas wizyty konsultacyjnej przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, badanie stomatologiczne oraz omawiane są oczekiwania pacjenta. Wykonujemy również niezbędne zdjęcia radiologiczne i fotografie zewnątrz- i wewnątrzustne, jak i pobieramy wyciski celem uzyskania modeli diagnostycznych. Następnie przygotowujemy plan leczenia i kosztorys. Planowanie leczenia protetycznego rozpoczynamy od komputerowej analizy uśmiechu (tzw. Digital Smile Design), woskowego planu pracy (Wax Up) i tymczasowego uzupełnienienia (Mock Up), którego kształt ocenia sam pacjent. Rejestrację przebiegu płaszczyzny protetycznej oraz okluzji przeprowadzamy za pomocą łuku twarzowego oraz artykulatora połindywidualnego. Po zatwierdzeniu planu pracy i doboru koloru wykonujemy docelowe uzupełnienia.

Rodzaj uzupełnienia protetycznego jest uzależniony od stopnia uszkodzenia korony lub ilości brakujących zebów.

W przypadku niewielkiego stopnia uszkodzenia korony zęba w odcinku bocznym stosujemy odbudowy za pomocą wkładów (INLAY/OVERLAY), natomiast w odcinku przednim – licówki.

OVERLAY

Wkład/nakład (INLAY/OVERLAY) stosowany jest w przypadku średniego stopnia uszkodzenia korony, przebudowy zgryzu lub poprawy estetyki, zalecany szczególnie po leczeniu endodontycznym. Może być wykonany z kompozytu lub ceramiki.

„Inlay onlay overlay” autorstwa I, ISebestyen. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons

 

LICÓWKA

Licówki z kolei to bardzo cienkie uzupełnienia, które nakłada się na licową (wargową) powierzchnię zębów. Stosujemy je celem poprawy estetyki w przypadku przebarwień, uszkodzeń lub nieprawidłowego kształtu zębów (np. celem zamknięcia diastemy). Wymagają minimalnej preparacji tkanek zęba. Celem uzyskania najlepszego efektu estetycznego zalecamy zastosowanie licówek ceramicznych.

WKŁADY KORONOWO – KORZENIOWE

W przypadku znacznego uszkodzenia zrębu koronowego zęba po leczeniu endodontycznym, aby zminimalizować ryzyko pęknięcia/uszkodzenia korony, zaleca się rekonstrukcję z zastosowaniem wkładu koronowo – korzeniowego. Postępowanie takie jest wskazane szczególnie w zębach przednich – siekaczach, kłach i zębach przedtrzonowych – które narażone są na działanie dużych sił zginających. W zależności od sytuacji klinicznej stosujemy wkłady z włókna szklanego, wkłady lane ze stopu złota lub metali nieszlachetnych oraz wkłady ceramiczne.

KORONA PROTETYCZNA

Kolejną możliwością odbudowy uszkodzonego zęba są korony protetyczne. Stosowane są w przypadku rozległych uszkodzeń zębów. W przypadku zębów leczonych endodontycznie wymagają wcześniej zastosowania wkładów koronowo – korzeniowych. Ząb przed osadzeniem korony musi zostać odpowiednio oszlifowany.

Istnieje kilka rodzajów koron protetycznych różniących się materiałem, trwałością i estetyką. Wyróżniamy korony tymczasowe oraz korony docelowe. Korony tymczasowe wykonuje się celem ochrony oszlifowanego zęba lub jako uzupełnienie przejściowe w przebudowie zwarcia. Wykonuje się je bezpośrednio w gabinecie lub w laboratorium z materiału kompozytowego lub akrylowego. Wśród koron docelowych wyróżniamy korony metalowe, lane licowane ceramiką lub całoceramiczne (na podbudowie z tlenku cyrkonu, na bazie tlenku glinu, wykonane z ceramiki szklanej wmacnianej leucytem lub dwukrzemianem litu). Rodzaj stosowanej korony wybierany jest w zależności od konkretnego przypadku oraz wymagań pacjenta.

Najpowszechniej stosowaną koroną o zadawalającej estetyce jest korona lana licowana ceramiką. Rdzeń takiej korony stanowi stal stomatologiczna lub stop złota indywidualnie odlany dla danego zęba. Na tak przygotowaną podbudowę napala się porcelanę. Metal w takiej koronie nie jest widoczny – jest ukryty pod porcelaną.

korona metalowa oraz 4 korony lane licowane ceramiką

korona lana licowana ceramiką na z. 25

Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie korony całoceramicznej. Do niewątpliwych zalet koron całoceramicznych należy biozgodność (nie powoduje uczuleń i nie drażni dziąseł), wytrzymałość oraz idealna estetyka która sprawia że korony całoceramiczne są praktycznie nie do odróżnienia od zębów naturalnych.

Korony całoceramiczne polecamy szczególnie w przypadku uzupełniania braków w przednim odcinku uzębienia oraz u pacjentów z alergiami w wywiadzie medycznym.

licówka i 2 korony całoceramiczne wykonane z ceramiki szklanej wzmocnionej dwukrzemianem litu

6 koron całoceramicznych na podbudowie z tlenku cyrkonu

MOSTY PROTETYCZNE

Most to uzupełnienie protetyczne które stosuje się w celu odbudowy brakującego lub kilku brakujących zębów. Składa się z koron protetycznych osadzonych na zębach filarowych połączonych przęsłem zastępującym brakujące zęby. Podobnie jak korony mosty protetyczne mogą być wykonane z różnych materiałów w zależności od wskazań i oczekiwań pacjentów.

most protetyczny odbudowujący brak 2 – óch zębów przedtrzonowych

W przypadku gdy ilość braków zębowych uniemożliwia zastosowanie uzupełnień stałych rozwiązaniem mogą być protezy ruchome, wśród których wyróżniamy konwencjonalne protezy akrylowe osiadające (częściowe lub całkowite) oraz protezy szkieletowe.

PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA

Składa się z płyty podstawowej i zębów sztucznych, wykonana jest z akrylu. Celem lepszego utrzymania na podłożu posiada metalowe haczyki (tzw. klamry) opierające się na zębach własnych pacjenta. Jest ona ekonomiczną alternatywą dla protezy szkieletowej, mostów lub leczenia implantologicznego.

PROTEZA AKRYLOWA CAŁKOWITA

Proteza akrylowa całkowita stosowana jest w przypadku bezzębia. Utrzymanie protezy akrylowej całkowitej uzależnione jest od tzw. przyssania czynnościowego. Wykonanie prawidłowej, dopasowanej protezy całkowitej wymaga kilku wizyt (m. in. dwukrotnego pobrania wycisków: anatomicznych oraz czynnościowych na łyżkach wyciskowych indywidualnie wykonanych dla pacjenta). Przyzwyczajenie się do protezy całkowitej wymaga czasu określanego okresem adaptacji który w zależności od konkretnego przypadku może trwać od kilku dni do kilkunastu tygodni. Alternatywą dla protezy akrylowej całkowitej jest zastosowanie wszczepów śródkostnych (leczenie implantoprotetyczne) oraz systemów retencyjnych (zatrzaski kulowe, typu Locator itp.) które znacząco poprawiają komfort i utrzymanie protezy na podłożu.

protezy akrylowe tzw. próbne (w wosku)

proteza całkowita docelowa

PROTEZA SZKIELETOWA

W przypadkach, gdzie przeciwwskazane jest zastosowanie mostów lub implantokoron proteza szkieletowa jest najlepszym rozwiązaniem. W przeciwieństwie do protez akrylowych wykonanych w całości akrylu posiada metalowy szkielet, który wzmacnia konstrukcję protezy i pozwala ograniczyć płytę zasłaniającą podniebienie. Indywidualnie odlewane klamry i ciernie, dopasowane do uzębienia resztkowego pacjentów, umożliwiają dużo lepsze utrzymanie protezy szkieletowej na podłożu, większy komfort użytkowania i mniejszy zanik podłoża kostnego, niż w przypadku konwencjonalnej protezy akrylowej częściowej. W odcinku estetycznym istnieje możliwość wykonania klamer w kolorze zębów lub  klamer przeźroczystych.

Jednym z możliwych rozwiązań jest również zastosowanie protezy wykonanej z elastycznego materiału – acetalu lub metodą wtryskową Vertex ThermoSens. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do gabinetu na konsultację protetyczną.

proteza szkieletowa górna

Najlepszym rozwiązaniem umożliwiającym uzupełnienie braków zębowych bez szlifowania zębów sąsiednich i bez konieczności stosowania uzupełnień ruchomych jest  leczenie implantoprotetyczne.

Często zadawane pytania
Zgoda na leczenie protetyczne

Przed podjęciem leczenia protetycznego w gabinecie STOMATOLOGIA A.M. Szewczyk zachęcamy do zapoznania się z tekstem zgody na leczenie opublikowanej przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie, której podpisanie niezbędne jest do rozpoczęcia leczenia.

Link do pobrania: Zgoda pacjenta na leczenie protetyczne

Zapraszamy do gabinetu
Rejestracja Telefoniczna:
535 605 605