Oferta

Rentgenodiagnostyka

ZDJĘCIA ZĘBÓW

 

· zdjęcie przylegające / zębowe RVG
· zdjęcia skrzydłowo – zgryzowe
· zdjęcia pantomograficzne
· zdjęcia czynnościowe SSŻ

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. Z 2021 poz. 623 z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

STOMATOLOGIA Aleksandra Szewczyk, Michał Szewczyk- Spółka cywilna

os. Na Stoku 1

31-701 Kraków

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • uruchomieniu i stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej: decyzja 2/96/2020 z 23 czerwca 2020 r. wydana przez MPWIS w Krakowie.
  • Uruchomieniu medycznej pracowni rentgenowskiej: decyzja nr 1/88/2020 z 23 czerwca 2020 r.   wydana przez MPWIS w Krakowie.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie pomiarów dozymetrycznych przy pomocy dozymetrii indywidualnej w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Przeprowadzone pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg potwierdziły, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej                     z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Zapraszamy do gabinetu
Rejestracja Telefoniczna:
535 605 605