Blog

Leczenie endodontyczne pod mikroskopem – skierowanie z innego gabinetu

W naszym centrum leczenie endodontyczne zębów poprzedzone jest odpłatną konsultacją lekarza dentysty i kwalifikacją do zabiegu. Podczas takiej konsultacji przeprowadzany jest wywiad medyczny, badanie kliniczne oraz zdjęcia radiologiczne. W przypadkach wątpliwych i skomplikowanych wykonywane jest badanie mikro – CBCT umożliwiające ocenę anatomii korzeni zęba w trójwymiarze (3D). Badanie CBCT wykonujemy obligatoryjnie, gdy ząb był już wcześniej leczony bez powodzenia (w tzw. przypadkach REENDO – ponownego leczenia kanałowego).

 

Koszt konsultacji 50 zł

Koszt cyfrowego zdjęcia RTG 30 zł

Koszt mikro CBCT (3D) 100 zł

Leczenie endodontyczne w STOMATOLOGIA Szewczyk przeprowadzane jest zawsze w specjalnej osłonie izolującej ząb od śliny i bakterii jamy ustnej nazywany koferdamem. W przypadku zębów uszkodzonych lub z ubytkami konieczne jest dla bezpieczeństwa pacjenta i powodzenia leczenia odpowiednie jego przygotowanie. Jeżeli nie zostało to wykonane przed skierowaniem lekarz dentysta przeprowadzi taką procedurę na miejscu.

Koszt odbudowy pod koferdam 200 zł

Koszt korekty dziąsła od 100 zł

W przypadku decyzji o podjęciu leczenia przedstawiane są dokładne koszty leczenia. Koszt leczenia endodontyczncgo w STOMATOLOGIA Szewczyk uzależniony jest od ilości kanałów w zębie, faktu czy ząb był już wcześniej leczony lub nie oraz stopnia trudności zabiegu (zakrzywione lub zobliterowane kanały, pozostawione narzędzia, perforacje).

W większości przypadków leczenie endodontyczne przeprowadzane jest podczas jednej wizyty.

Po leczeniu, w zależności od oczekiwań lekarza kierującego ząb przeleczony kanałowo w STOMATOLOGIA Szewczyk jest zabezpieczany tymczasowym wypełnieniem oraz wydawana jest pacjentowi dokumentacja przebiegu leczenia. Istnieje również możliwość wykonania wypełnienia docelowego, wzmocnienia w korzeniu (wkład koronowo – korzeniowy) lub odbudowy protetycznej (licówki, korony czy też overlaye) w zależności od oczekiwań lekarza prowadzącego lub pacjenta.

Zapraszamy do gabinetu
Rejestracja Telefoniczna:
535 605 605