Oferta

Implantology

Implantologia to dziedzina stomatologii z pogranicza chirurgii i protetyki stomatologicznej umożliwiająca odtworzenie brakujących zębów za pomocą tytanowych wszczepów śródkostnych – implantów. Implanty wszczepiane są z powodzeniem na świecie od ponad 40 lat. Pierwsze cztery implanty wszczepił szwedzki uczony prof. Branemark, zwany ojcem implantologii stomatologicznej. Wszczepione przez niego implanty funkcjonują do dnia dzisiejszego.

Nasza klinika jest certyfikowaną praktyką implantologiczną Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz członkiem DGOI (Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie) i ICOI (International Congress of Oral Implantologists).


W zależności od sytuacji klinicznej implanty wykorzystuje się:

 

do odbudowy pojedynczych braków zębowych (implantokorony)

 

Odbudowa pojedynczego braku zębowego za pomocą implantu polega na umieszczeniu w kości wszczepu, na którym zostanie osadzona korona. Korona na implancie funkcjonuje jak nowy ząb – bez żadnych ograniczeń. Dawniej, przed „erą implantów”, najczęściej stosowaną w tym przypadku metodą było wykonanie konwencjonalnego mostu protetycznego. W przypadku tego typu rozwiązania istniała konieczność szlifowania dwóch sąsiednich zębów. Szlifowanie zdrowych zębów często doprowadzało do uszkodzenia miazgi zęba, czego konsekwencją była konieczność leczenia kanałowego. Odbudowa braku zębowego za pomocą implantu jest w związku z tym bezpieczniejszym, mniej inwazyjnym i lepszym rozwiązaniem.

do odbudowy braku kilku zębów (implantomosty)

 

W przypadku rozległych braków międzyzębowych często stosowanym rozwiązaniem są mosty protetyczne.  Metoda ta ma jednak wiele wad. Szlifowanie zdrowych zębów często prowadzi do powstania dolegliwości bólowych i stanów zapalnych miazgii zęba czego konsekwencją jest konieczność leczenia endodontycznego. Długie przęsła mostów doprowadzają niekiedy do przeciążenia, rozchwiania i w końcu utraty zębów filarowych. W niektórych przypadkach braków zębowych stosuje się uzupełnienia ruchome, które opierając się na dziąśle mogą prowadzić do dalszej utraty kości oraz uszkodzeń błony śluzowej. Dodatkowo elementy utrzymujące protezy częściowe na podłożu takie jak klamry i ciernie często widoczne są w trakcie uśmiechu. Pacjenci też często skarżą się na protezy ruchome podając uczucie ciała obcego oraz problemy w trakcie jedzenia i mówienia.

Implantologia umożliwia odbudowę rozległych braków zębowych eliminując zagrożenia wynikające z rozległych przęseł mostów czy też dyskomfort i niepewność wynikającą z protez ruchomych.

do rekonstrukcji pełnych łuków zębowych w przypadku bezzębia

 

Do niedawna jedynym rozwiązaniem dla pacjentów którzy utracili wszystkie zęby własne były protezy akrylowe całkowite, których utrzymanie na bezzębnym wyrostku pozostawiało wiele do życzenia.

Dzięki implantologii możliwa jest odbudowa wszystkich zębów bez konieczności użytkowania ruchomych uzupełnień. Prace osadzone na implantach pozwalając cieszyć się  uśmiechem i jedzeniem bez obawy że proteza straci stabilność i wypadnie z ust.

jako elementy podpierające i retencyjne dla protez ruchomych

 

Pacjenci użytkujący protezy ruchome często nie są zadowoleni z ich stabilności i utrzymania w jamie ustnej. W takich przypadkach zastosowanie nawet tylko dwóch implantów wraz z elementami podpierającymi czy retencyjnymi znacznie zwiększa komfort użytkowania ruchomych uzupełnień. Jest to wspaniałe i ekonomiczne rozwiązanie dla osób starszych niezadowolonych z dotychczas użytkowanych protez.

Etapy leczenia implantologicznego

DIAGNOSTYKA

 

Zabieg implantacji poprzedzony jest wnikliwym wywiadem medycznym, badaniem klinicznym oraz analizą zdjęć radiologicznych. W większości przypadków niezbędne jest wykonanie badania tomograficznego – CBCT, które umożliwia trójwymiarową ocenę tkanek twardych. Pobiera się również wyciski celem odlania modeli gipsowych. Uzyskane w ten sposób dane umożliwiają zaplanowanie zakresu zabiegu chirurgicznego i rodzaju przyszłej odbudowy protetycznej.

W przypadkach niewystarczającej ilości kości / tkanek miękkich przeprowadza się zabiegi sterowanej regeneracji kości / tkanek miękkich (GBR/GTR) czy też podniesienia dna zatoki szczękowej (sinus lift) z użyciem przeszczepów i materiałów kościozastępczych.

IMPLANTACJA

 

Zabieg implantacji wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, w przypadku pojedynczego wszczepu trwa około godziny. Zakładane są również szwy, które ściągane są po około 7 dniach.

W zależności od sytuacji klinicznej implant może zostać odbudowany natychmiastowo po implantacji lub w okresie późniejszym (od kilku tygodni do 6 miesięcy).

ODBUDOWA

 

W przypadku prawidłowego przebiegu gojenia implant zostaje odsłonięty i zakładana jest specjalna śruba gojąca, która odpowiednio przygotowuje dziąsło do przyszłej odbudowy protetycznej.

Podczas kolejnej wizyty lekarz pobiera wyciski. W laboratorium przygotowywany jest łącznik protetyczny i wykonywana jest korona. Ostatnim etapem leczenia implantologicznego jest osadzenie łącznika i korony na implancie.

Często zadawane pytania
Czy implantacja boli?

Dzięki wykorzystaniu znieczulenia miejscowego zabieg jest bezbolesny a występujący czasem po zabiegu dyskomfort łagodzi się za pomocą środków przepisanych przez lekarza.

Ile kosztuje zabieg implantacji?

Leczenie implantologiczne planowane jest zawsze indywidualnie. Cena uzależniona jest od rozległości zabiegu, rodzaju implantu i elementów protetycznych oraz konieczności wykonania dodatkowych zabiegów przygotowawczych takich jak augmentacja kości czy też sinus lift. Koszt implantu zaczyna się od 2500 zł , natomiast korony cyrkonowej  z łącznikiem od 2500 zł. Celem uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do gabinetu na konsultację.

Czy u każdego można przeprowadzić zabieg implantacji?

Istnieją pewne przeciwskazania do zabiegu implantacji. Należą do nich m.in. nieustabilizowana cukrzyca, choroba nowotworowa, AIDS, osteoporoza, choroby krążenia i krwi. Nie wszczepia się również implantów u osób poniżej 18 roku życia oraz u pacjentek w ciąży. Względnym przeciwskazaniem do implantacji może być  zła higiena, aktywna choroba przyzębia, czy też niewystarczająca jakość i ilość kości. Palenie tytoniu może negatywnie wpływać na osteointegrację i zmniejsza szansę na powodzenie leczenia. Decyzję o zakwalifkowaniu pacjenta do leczenia implantologicznego podejmuje lekarz stomatolog w trakcie wizyty konsultacyjnej.

Jaka jest gwarancja / trwałość implantów?

Implanty stomatologiczne są stosowane już od ponad 40 lat. W zależności od rodzaju zabiegu, według światowej literatury, powodzenie szacuje się na 96-99%. Przy prawidłowym zaplanowaniu i poprowadzeniu leczenia przez lekarza, implanty mogą służyć pacjentom dożywotnio.

Umieszczony w żywym organizmie człowieka implant jest jednak ciałem obcym, więc jego przyjęcie zależy od stanu, w jakim znajduje się organizm. W przypadku występowania chorób ogólnych lub nałogów (palenie papierosów, nadużywanie alkoholu) leczenie może przynieść negatywne rezultaty. Jak każde uzupełnienie odbudowany na implancie ząb może być uszkodzony przez uraz, chorobę przyzębia lub nieprawidłową higienę jamy ustnej.

Nieoceniona jest współpraca pacjenta, tj. staranna higiena jamy ustnej, systematyczne kontrole okresowe i stosowanie się do wszystkich zaleceń lekarza stomatologa.

Visit us at our dental center
Telephone registration:
535 605 605