Rejestracja telefoniczna     535 605 605 gabinet@stomatologiaszewczyk.pl

Poniżej znajdziecie Państwo przykłady przemian estetycznych, które przeszli pacjenci w naszym gabinecie.

W większości przypadków są to efekty dokładnej diagnostyki, właściwego planowania , kompleksowego podejścia i zastosowania technik z różnych dziedzin stomatologii. Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają tworzyć piękne i zdrowe uśmiechy, przynosząc radość i zadowolenie naszym pacjentom.

Matamorfozy uśmiechu naszych pacjentów

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych i wybielania

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych i wybielania

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych i wybielania Prev Dent

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych i wybielania

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem wybielania i bondingu kompozytowego

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem implantów i koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem wybielania i bondingu kompozytowego

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem implantów i koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem implantów i koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem implantu,  koron ceramicznych EMAX oraz wybielania Prev Dent

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek i koron ceramicznych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych

Poprawa estetyki uśmiechu z zastosowaniem koron całoceramicznych

Poprawa estetyki uśmiechu z zastosowaniem koron całoceramicznych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem wybielania PREVDENT oraz koron i licówek całoceramicznych

Odbudowa startych zębów z zastosowaniem licówek i koron całoceramicznych EMAX

Uzupełnienie braków zębowych i poprawa estetyki z zastosowaniem koron i mostów cyrkonowych

Uzupełnienie braków zębowych implantami oraz poprawa estetyki z zastosowaniem koron cyrkonowych

Kompleksowe leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem licówek i koron całoceramicznych

Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem mostów i koron porcelanowych na implantach

Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem mostów i koron porcelanowych

Uzupełnienie braków zębowych i poprawa estetyki z zastosowaniem koron i mostów cyrkonowych

Kompleksowe leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem koron porcelanowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron i mostów cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron i mostów cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron i mostów porcelanowych

Leczenie starcia i braków zębowych z zastowaniem koron porcelanowych

Kolejna metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron i mostów porcelanowych

Poprawa estetyki uśmiechu z zastosowaniem koron całoceramicznych EMAX

Odbudowa brakujących zębów z zastosowaniem protez teleskopowych PREMIUM

Poprawa estetyki uśmiechu poprzez wybielanie metodą Prevdent, odbudowę braku zęba implantem oraz nadbudowę startych zębów kompozytem

Kompleksowe leczenie z zastosowaniem koron porcelanowych i protezy szkieletowej

Kompleksowe leczenie protetyczne z zastosowaniem implantów i koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek całoceramicznych Emax

Poprawa estetyki uśmiechu z zastosowaniem koron porcelanowych

Poprawa estetyki uśmiechu i leczenie starcia zębów z zastosowaniem nakładów i koron ceramicznych

Odbudowa startych zębów z zastosowaniem licówek całoceramicznych oraz koron cyrkonowych

Odbudowa startych i brakujących zębów z zastosowaniem implantów,  licówek całoceramicznych i koron cyrkonowych