Rejestracja telefoniczna     535 605 605
recepcja@stomatologiaszewczyk.pl

Poniżej znajdziecie Państwo przykłady przemian estetycznych, które przeszli pacjenci w naszym gabinecie.

W większości przypadków są to efekty dokładnej diagnostyki, właściwego planowania , kompleksowego podejścia i zastosowania technik z różnych dziedzin stomatologii. Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają tworzyć piękne i zdrowe uśmiechy, przynosząc radość i zadowolenie naszym pacjentom.

Matamorfozy uśmiechu naszych pacjentów

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych i wybielania

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem wybielania PrevDent oraz bondingu kompozytowego

Metamorfoza uśmiechu poprzedzona plastyką dziąseł z zastosowaniem wybielania oraz bondingu kompozytowego

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych i wybielania

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem wybielania oraz bondingu kompozytowego

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem wybielania oraz bondingu kompozytowego

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem plastyki dziąseł oraz koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych i wybielania Prev Dent

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych i wybielania

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych i wybielania

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem wybielania i bondingu kompozytowego

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem implantów i koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem implantów i koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem implantów i koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem wybielania i bondingu kompozytowego

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem implantów i koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem bondingu kompozytowego

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych i wybielania

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem implantów i koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem implantu,  koron ceramicznych EMAX oraz wybielania Prev Dent

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek i koron ceramicznych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Poprawa estetyki uśmiechu z zastosowaniem koron całoceramicznych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Poprawa estetyki uśmiechu z zastosowaniem koron całoceramicznych

Stan Wyjściowy

stan wyjściowy

Stan Po Zastosowaniu Koron

stan po zastosowaniu koron

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron cyrkonowych

Przed

przed

Po

po

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron cyrkonowych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron cyrkonowych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem wybielania PREVDENT oraz koron i licówek całoceramicznych

Uśmiech Przed Leczeniem

uśmiech przed leczeniem

Uśmiech Po Leczeniu

uśmiech po leczeniu

Odbudowa startych zębów z zastosowaniem licówek i koron całoceramicznych EMAX

Przed Leczniem

przed leczniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Uzupełnienie braków zębowych i poprawa estetyki z zastosowaniem koron i mostów cyrkonowych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Uzupełnienie braków zębowych implantami oraz poprawa estetyki z zastosowaniem koron cyrkonowych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Kompleksowe leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem licówek i koron całoceramicznych

Stan Przed Leczeniem

stan przed leczeniem

Efekt Po Leczeniu

efekt po leczeniu

Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem mostów i koron porcelanowych na implantach

Stan Przed Leczeniem

stan przed leczeniem

Uśmiech Po Leczeniu

uśmiech po leczeniu

Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem mostów i koron porcelanowych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Uzupełnienie braków zębowych i poprawa estetyki z zastosowaniem koron i mostów cyrkonowych

Stan Przed Leczeniem

stan przed leczeniem

Efekt Po Leczeniu

efekt po leczeniu

Kompleksowe leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem koron porcelanowych

Stan Przed Leczeniem

stan przed leczeniem

Stan Po Leczeniu

stan po leczeniu

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron i mostów cyrkonowych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron i mostów cyrkonowych

Przed

przed

Po

po

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron i mostów porcelanowych

Stan Przed Leczeniem

stan przed leczeniem

Stan Po Leczeniu

stan po leczeniu

Leczenie starcia i braków zębowych z zastowaniem koron porcelanowych

Stan Przed Leczeniem

stan przed leczeniem

Stan Po Leczeniu

stan po leczeniu

Kolejna metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron i mostów porcelanowych

Stan Przed Leczeniem

stan przed leczeniem

Stan Po Leczeniu

stan po leczeniu

Poprawa estetyki uśmiechu z zastosowaniem koron całoceramicznych EMAX

Stan Przed Leczeniem

stan przed leczeniem

Stan Po Leczeniu

stan po leczeniu

Odbudowa brakujących zębów z zastosowaniem protez teleskopowych PREMIUM

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Poprawa estetyki uśmiechu poprzez wybielanie metodą Prevdent, odbudowę braku zęba implantem oraz nadbudowę startych zębów kompozytem

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Kompleksowe leczenie z zastosowaniem koron porcelanowych i protezy szkieletowej

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Kompleksowe leczenie protetyczne z zastosowaniem implantów i koron cyrkonowych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek całoceramicznych Emax

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Poprawa estetyki uśmiechu z zastosowaniem koron porcelanowych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Poprawa estetyki uśmiechu i leczenie starcia zębów z zastosowaniem nakładów i koron ceramicznych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Odbudowa startych zębów z zastosowaniem licówek całoceramicznych oraz koron cyrkonowych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Odbudowa startych i brakujących zębów z zastosowaniem implantów,  licówek całoceramicznych i koron cyrkonowych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu