Rejestracja telefoniczna     535 605 605
recepcja@stomatologiaszewczyk.pl

Hollywood smile – licówki ceramiczne

W związku ze zwiększającym się zainteresowaniem usługami z zakresu stomatologii estetycznej coraz częściej spotyka się zapytania pacjentów dotyczące możliwości trwałej i małoinwazyjnej metamorfozy swojego uśmiechu. 

W takich przypadkach w STOMATOLOGIA Szewczyk  proponujemy leczenie z zastosowaniem licówek ceramicznych.

Licówki ceramiczne to bardzo cienkie uzupełnienia, które nakłada się na licową (wargową) powierzchnię zębów. Stosujemy je celem poprawy estetyki w przypadku przebarwień, uszkodzeń lub nieprawidłowego kształtu zębów (np. celem zamknięcia diastemy). Wymagają minimalnej preparacji tkanek zęba.  Do niewątpliwych zalet licówek ceramicznych należy ich wytrzymałość oraz odporność na przebarwienia, a dzięki odpowiedniej przezierności i połysku są nie do odróżnienia od naturalnego szkliwa. Do przeciwwskazań w leczeniu z zastosowaniem licówek należą wady zgryzu, zgrzytanie/zaciskanie zębów, mocno zniszczone zęby własne oraz parafunkcje (np. obgryzanie paznokci) stąd kwalifikację do leczenia z zastosowaniem licówek przeprowadza się zawsze po wizycie konsultacyjnej.

 

Aby uzyskać w pełni satysfakcjonujący pacjenta efekt, metamorfozę uśmiechu przeprowadzamy w następujących etapach:

  1. Wizyta konsultacyjna – podczas tej wizyty przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, badanie stomatologiczne oraz omawiane są oczekiwania pacjenta. Wykonywane są również niezbędne zdjęcia radiologiczne w pracowni rentgenowskiej i fotografie zewnątrz- i wewnątrzustne w studiu fotograficznym, jak i pobierane wyciski celem uzyskania modeli diagnostycznych.

  2. Projekt nowego uśmiechu – rozpoczynamy od komputerowej analizy uśmiechu (tzw. Digital Smile Design), woskowego planu pracy (Wax Up) i licówek próbnych/tymczasowych (Mock Up), których kształt i kolor ocenia się wspólnie z pacjentem. Na tym etapie możliwe są korekty i zmiany. Po zaakceptowaniu nowego uśmiechu przygotowywany jest plan leczenia i kosztorys.

  1. Realizacja – w odpowiednim znieczuleniu zęby pacjenta przygotowywane są do wykonania licówek. Po wykonaniu niezbędnych wycisków i rejestracji kształtu zębów (najczęściej z zastosowaniem skanerów wewnątrzustnych) przygotowywane w gabinecie są licówki czasowe, które osadzane są na okres wykonania właściwych, docelowych licówek w laboratorium. 

  2. Gotowy uśmiech – podczas tej wizyty kontrolujemy docelowe, indywidualnie zaprojektowane i wykonane w laboratorium protetycznym licówki ceramiczne. Po zaakceptowaniu ich wyglądu przeprowadzany jest etap trwałego połączenia licówki z zębem.

  3. Kontrola – podczas wizyty kontrolnej oceniamy dopasowanie licówek oraz przeprowadzamy niezbędne korekty. Następnie ustalany jest harmonogram obowiązkowych wizyt kontrolnych początkowo za 6 miesięcy następnie co roku. Przestrzeganie wizyt kontrolnych oraz odpowiednich zaleceń higienicznych pozwala na radość z nowego uśmiechu przez wiele lat.

 

Przykłady metamorfoz z zastosowaniem licówek ceramicznych wykonanych w STOMATOLOGIA Szewczyk

 

Poniżej znajdziecie Państwo przykłady przemian estetycznych, które przeszli pacjenci w naszym gabinecie.

W większości przypadków są to efekty dokładnej diagnostyki, właściwego planowania , kompleksowego podejścia i zastosowania technik z różnych dziedzin stomatologii. Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają tworzyć piękne i zdrowe uśmiechy, przynosząc radość i zadowolenie naszym pacjentom.

Matamorfozy uśmiechu naszych pacjentów

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych i wybielania

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem wybielania PrevDent oraz bondingu kompozytowego

Metamorfoza uśmiechu poprzedzona plastyką dziąseł z zastosowaniem wybielania oraz bondingu kompozytowego

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych i wybielania

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem wybielania oraz bondingu kompozytowego

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem wybielania oraz bondingu kompozytowego

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem plastyki dziąseł oraz koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych i wybielania Prev Dent

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych i wybielania

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych i wybielania

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem wybielania i bondingu kompozytowego

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem implantów i koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem implantów i koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem implantów i koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem wybielania i bondingu kompozytowego

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem implantów i koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem bondingu kompozytowego

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych i wybielania

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem implantów i koron cyrkonowych

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem implantu,  koron ceramicznych EMAX oraz wybielania Prev Dent

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek i koron ceramicznych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Poprawa estetyki uśmiechu z zastosowaniem koron całoceramicznych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Poprawa estetyki uśmiechu z zastosowaniem koron całoceramicznych

Stan Wyjściowy

stan wyjściowy

Stan Po Zastosowaniu Koron

stan po zastosowaniu koron

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron cyrkonowych

Przed

przed

Po

po

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron cyrkonowych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron cyrkonowych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem wybielania PREVDENT oraz koron i licówek całoceramicznych

Uśmiech Przed Leczeniem

uśmiech przed leczeniem

Uśmiech Po Leczeniu

uśmiech po leczeniu

Odbudowa startych zębów z zastosowaniem licówek i koron całoceramicznych EMAX

Przed Leczniem

przed leczniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Uzupełnienie braków zębowych i poprawa estetyki z zastosowaniem koron i mostów cyrkonowych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Uzupełnienie braków zębowych implantami oraz poprawa estetyki z zastosowaniem koron cyrkonowych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Kompleksowe leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem licówek i koron całoceramicznych

Stan Przed Leczeniem

stan przed leczeniem

Efekt Po Leczeniu

efekt po leczeniu

Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem mostów i koron porcelanowych na implantach

Stan Przed Leczeniem

stan przed leczeniem

Uśmiech Po Leczeniu

uśmiech po leczeniu

Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem mostów i koron porcelanowych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Uzupełnienie braków zębowych i poprawa estetyki z zastosowaniem koron i mostów cyrkonowych

Stan Przed Leczeniem

stan przed leczeniem

Efekt Po Leczeniu

efekt po leczeniu

Kompleksowe leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem koron porcelanowych

Stan Przed Leczeniem

stan przed leczeniem

Stan Po Leczeniu

stan po leczeniu

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron i mostów cyrkonowych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron i mostów cyrkonowych

Przed

przed

Po

po

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron i mostów porcelanowych

Stan Przed Leczeniem

stan przed leczeniem

Stan Po Leczeniu

stan po leczeniu

Leczenie starcia i braków zębowych z zastowaniem koron porcelanowych

Stan Przed Leczeniem

stan przed leczeniem

Stan Po Leczeniu

stan po leczeniu

Kolejna metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem koron i mostów porcelanowych

Stan Przed Leczeniem

stan przed leczeniem

Stan Po Leczeniu

stan po leczeniu

Poprawa estetyki uśmiechu z zastosowaniem koron całoceramicznych EMAX

Stan Przed Leczeniem

stan przed leczeniem

Stan Po Leczeniu

stan po leczeniu

Odbudowa brakujących zębów z zastosowaniem protez teleskopowych PREMIUM

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Poprawa estetyki uśmiechu poprzez wybielanie metodą Prevdent, odbudowę braku zęba implantem oraz nadbudowę startych zębów kompozytem

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Kompleksowe leczenie z zastosowaniem koron porcelanowych i protezy szkieletowej

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Kompleksowe leczenie protetyczne z zastosowaniem implantów i koron cyrkonowych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem licówek całoceramicznych Emax

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Poprawa estetyki uśmiechu z zastosowaniem koron porcelanowych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Poprawa estetyki uśmiechu i leczenie starcia zębów z zastosowaniem nakładów i koron ceramicznych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Odbudowa startych zębów z zastosowaniem licówek całoceramicznych oraz koron cyrkonowych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu

Odbudowa startych i brakujących zębów z zastosowaniem implantów,  licówek całoceramicznych i koron cyrkonowych

Przed Leczeniem

przed leczeniem

Po Leczeniu

po leczeniu